september 24, 2015 - Advokát - Adam Puškár

Právo starých rodičov na styk s dieťaťom

V praxi sa vyskytujú situácie, kedy je jedným z rodičov dieťaťa bezdôvodne a neoprávnene bránené v stretávaní sa starých rodičov s dieťaťom (vnukom). Novela zákona...

Read more