marec 15, 2019 - Advokát - Adam Puškár

Policajt má menšie právo ako zločinec – nemôže si vyhotoviť kópiu spisu

Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky…

Read more

Povinné očkovanie a jeho odmietnutie z pohľadu práva (3/3)

Kontroverzný rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 Szd 1/2013 Zásadným sa však v problematike sankcií povinného očkovania javí uvedený kontroverzný…

Read more

Povinné očkovanie a jeho odmietnutie z pohľadu práva (2/3)

Ak chceme hovoriť o právnej možnosti obrany proti povinnému očkovaniu, treba vychádzať zo skutočnosti, že tu neexistuje len legislatívna povinnosť…

Read more

Povinné očkovanie a jeho odmietnutie z pohľadu práva (1/3)

Súčasný právny stav Povinné očkovanie je v súčasnosti široko diskutovanou témou, no z mediálnych výstupov možno badať určitú jednostrannosť v záujme povinného očkovania…

Read more