november 14, 2019 - Advokát - Adam Puškár

Odsudzujúci rozsudok slovenského herca Jána Koleníka

Text rozsudku, ktorým bol známy slovenský herec Ján Koleník odsúdený pre spáchanie prečinu daňového podvodu podľa § 277a ods. 1…

Read more

Policajt v zásade nesmie streľbou zastavovať unikajúce vozidlo

Slovenskí policajti pravidelne zastavujú unikajúce motorové vozidlá streľbou na ne. Tieto prípady sa nevyhnutne neraz končia nešťastne či tragicky. V odborných diskusiách…

Read more