december 17, 2019 - Advokát - Adam Puškár

Preventívne protipožiarne kontroly – poučenie

Koncom roka sa v obciach realizujú preventívne protipožiarne kontroly. Ide o zákonnú povinnosť obce a majitelia rodinných domov sú povinní…

Read more