Bezpečnostná prehliadka a zákonnosť z nej získaných dôkazov

V aktuálnom čísle 8-9 Justičnej revue môžete nájsť rozsiahly článok advokáta JUDr. Adama Puškára k téme bezpečnostných prehliadok.

Názov:

Bezpečnostná prehliadka a zákonnosť z nej získaných dôkazov

Synopsa:

Autor sa zaoberá inštitútmi osobnej a tzv. bezpečnostnej prehliadky, ich charakteristikami, podmienkami na ich vykonanie, vzájomnými vzťahmi, možnou protiprávnosťou takýchto prehliadok a nepoužiteľnosťou dôkazov z nich získaných, a to s dôrazom na inštitút bezpečnostnej prehliadky. Autor uvádza komparáciu úprav bezpečnostnej a osobnej prehliadky, porovnáva ich uplatnenie rôznymi bezpečnostnými zbormi, približuje niektoré zo súvisiacich kľúčových súdnych rozhodnutí. Upozorňuje na rozdiely medzi bezpečnostnou a osobnou prehliadkou a ich zamieňaním.

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/Justicna-revue.aspx

JUDr. Adam Puškár

Potrebujete poradiť?

Medzi naše služby patrí aj právne poradenstvo, kde Vám vieme okamžite poradiť s Vašimi právnymi problémami. V prípade bližších otázok alebo záujmu o naše právne služby nás neváhajte kontaktovať.