Obžaloba na policajta, ktorý strieľal na auto a usmrtil 17 ročného Tomáša

Dňa 18.06.2017 medzi mestom Nová Baňa a obcou Hronský Beňadik, časť Psiare policajná hliadka prenasledovala motorové vozidlo, ktoré odmietlo zastaviť. Následne policajt vystrelil zo zbrane na vozidlo a strela usmrtila 17 ročného Tomáša, ktorý sa vo vozidle nachádzal, ale toto neriadil a vodiča žiadal, aby vozidlo zastavil. Vyšetrovateľ Inšpekcie Ministerstva vnútra SR strieľajúceho policajta obvinil a následne naňho prokurátor podal obžalobu, ktorú si môžete prečítať nižšie:

Kv 46/17/6600-119                                               Banská Bystrica 24. januára 2019

Okresný súd

Žiar nad Hronom

OBŽALOBA

Prokurátor Krajskej prokuratúry Banská Bystrica podľa § 234 ods. 1 Trestného poriadku podáva Okresnému súdu Žiar nad Hronom obžalobu na obvineného

V.N., nar.X  

pretože
zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že

dňa X v čase približne od X h v Novej Bani ako príslušník policajného zboru (ďalej aj PZ) služobne zaradený na Okresnom dopravnom inšpektoráte Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hronom počas výkonu služby v služobnom cestnom vozidle zn. VW Golf, ev. č. X, bez označenia POLÍCIA sa rozhodol zastaviť a skontrolovať okolo prechádzajúce osobné motorové vozidlo zn. Seat Ibiza, ev. č. X, ktorého vodič však po zapnutí zvláštneho zvukového a svetelného znamenia na služobnom cestnom vozidle nerešpektoval právo jeho prednostnej jazdy, vedením vozidla stredom vozovky mu znemožňoval predbehnutie a zároveň tak ohrozoval bezpečnosť cestnej premávky, preto pri následnom služobnom zákroku pri prenasledovaní predmetného osobného motorového vozidla medzi mestom Nová Baňa a obcou Hronský Beňadik, časť Psiare, potom čo jeho vodič nereagoval na zvláštne zvukové a svetelné znamenia a predchádzajúce tri varovné výstrely do vzduchu, 

použil služobnú zbraň GLOCK 17, výrobného čísla X, z ktorej jedenkrát vystrelil mieriac do pravého zadného kolesa unikajúceho vozidla 

a táto strela zasiahla zadné dvere unikajúceho motorového vozidla pri pravom zadnom svetlomete, následne prešla zadným sedadlom a tam zasiahla na pravom zadnom sedadle sediaceho T.M., nar. X, do hornej zadnej časti hrudníka a spôsobila mu priestrel pravých i ľavých pľúc v oblasti horných lalokov a roztrhnutie oblúka hrudnej srdcovnice, v dôsledku ktorých bezprostredne po ich utrpení zomrel,

pričom sa obvinený rozhodol ako donucovací prostriedok na zastavenie unikajúceho motorového vozidla použiť strelnú zbraň 

v rozpore s ustanovením § 61 ods.1 písm. f) zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, keďže vodičovi prenasledovaného motorového vozidla nebolo dané znamenie na zastavenie v súlade § 63 ods. 1, ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov s poukazom na § 13 ods. 1, ods. 2 vyhlášky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke, 

v rozpore so zásadou primeranosti použitia donucovacích prostriedkov zakotvenou v § 50 ods. 4 zákona č. 171/1993 Z. z. o policajnom zbore v znení neskorších predpisov 

a v rozpore s povinnosťou dbať na potrebnú opatrnosť, aby pri použití služobnej zbrane nebol ohrozený život alebo zdravie inej osoby v zmysle § 61 ods. 4 zákona č. 171/1993 Z. z. o policajnom zbore v znení neskorších predpisov,

keďže pred začatím služobného zákroku jazda osobného motorového vozidla zn. Seat Ibiza, ev. č. X nejavila navonok znaky porušovania dopravných predpisov a neexistovalo ani konkrétne podozrenie z trestného činu alebo priestupku voči vodičovi tohto motorového vozidla, ktorého totožnosť ani nebola obvinenému známa, 

a tiež mu nebolo známe ani zloženie posádky prenasledovaného motorového vozidla a jej počet, spoliehajúc sa iba na krátky vizuálny kontakt, pri ktorom si všimol v predmetnom pred ním prechádzajúcom motorovom vozidle len osobu vodiča, hoci vzhľadom na tmavé fólie na zadných oknách predmetného motorového vozidla nebolo možné vidieť, či sa v ňom nenachádzajú aj iné osoby a na ktorých sedadlách sedia,

teda
je odôvodnený záver, že 

inému z nedbanlivosti spôsobil smrť, a taký čin spáchal porušením dôležitej povinnosti vyplývajúcej z jeho zamestnania (závažnejším spôsobom konania),

čím mal spáchať

prečin usmrtenia podľa § 149 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. h) Trestného zákona.

JUDr. Adam Puškár

Potrebujete poradiť?

Medzi naše služby patrí aj právne poradenstvo, kde Vám vieme okamžite poradiť s Vašimi právnymi problémami. V prípade bližších otázok alebo záujmu o naše právne služby nás neváhajte kontaktovať.