Articles

A trader can not refuse payment by 500 € banknote.

Mnohým platiacim zákazníkom sa už neraz stalo, že predávajúci odmietol prijať platbu za tovar alebo služby, keď zákazník chcel platiť bankovkou vysokej hodnoty, resp. bol značný nepomer medzi hodnotou tovaru a nominálnou hodnotou bankovky. V spoločnosti pretrvávajú isté mýty, že predávajúci je oprávnený odmietnuť takúto bankovku prijať v prípade ak je jej hodnota...

Celý článok

You do not need a package or proof of purchase in case of claim

Mnoho spotrebiteľov (zákazníkov) už zažilo situáciu, kedy sa pokúšali reklamovať vadný výrobok u predajcu, no tento sa ich reklamáciou odmietol zaoberať, pretože výrobok už nebol v originálnom obale (krabici). Takéto konanie predajcu je však v rozpore s viacerými zákonmi, pretože žiaden právny predpis neukladá zákazníkovi povinnosť, aby počas záručnej doby skladoval aj originálny obal...

Celý článok

The controversy with the contribution of: Responding to the article entitled: The unlawful possession of clothes with mark Police may be heavily fined.

Dňa 11.09.2015 som na stránke pravnelisty.sk publikoval článok s názvom: Neoprávnená držba odevu s označením "Polícia". Ako reakciu na uvedený príspevok zverejnil dňa 30.09.2015 Ing. František Petrů, príslušník Policajného zboru, na rovnakej stránke svoj príspevok s názvom „Reakcia na článok s názvom Za neoprávnenú držbu odevu s označením Polícia hrozí pokuta“....

Celý článok

The manual, how proceed in case of the shooting your dog by hunter

I. Poľovník (člen poľovníckej stráže) je oprávnený usmrtiť psa nie len v prípade ak je tento pes nebezpečný a napr. na niekoho útočí ale aj bez konkrétneho dôvodu – niekedy stačí len prítomnosť voľne sa pohybujúceho psa v lese. § 29 ods. 1 písm. f/ zák. č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve Člen poľovníckej...

Celý článok

The police officer is not entitled legitize you gratuitously.

Značného ohlasu verejnosti sa dostalo prípadu advokátky Zuzany Candigliotovej z ČR a  rozsudku Krajského súdu v Brne zo dňa 24.9.2015, sp. zn. 30A 17/2015,  ktorý jej dal v plnom rozsahu za pravdu. O skutočnosti, že zákonná povinnosť nosiť občiansky preukaz pri sebe neexistuje či že bezdôvodné osobné prehliadky sú nezákonné sme už písali...

Celý článok

The vehicles with turned off flashing beacons have the fueling priority

Informácia, ktorá uniká pozornosti motoristickej verejnosti a vodičov pritom môže stáť za takýto priestupok nemalú pokutu. § 40 ods. 1 zák. č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke definuje: zvláštne výstražné znamenie - typické zvukové znamenie doplnené zvláštnym výstražným modrým svetlom alebo červeným svetlom, prípadne ich kombináciou. vozidlo s právom prednostnej jazdy - také vozidlo, ktorého...

Celý článok

Observations from Slovakia- Interview Adam Puškár for Viennese magazine KULTURNÍ KLUB

Nasledujúci rozhor bol uverejnený v časpise KULTURNI KLUB, číslo 9-10 2015 Západné Slovensko Bratislava, Slovenská advokácia Univ. JUDr. Adam Puškár, advokát, osobnosť práva, obhajca spravodlivosti, občianskych a ľudských práv a slobôd, Bratislava Vážený pán doktor, oslovujem Vás v mene šéfredaktorky Klubu, časopisu Čechov a Slovákov vo Viedni, Ing. Heleny Baslerovej. Odovzdávam Vám pozdrav a prosím...

Celý článok

The right of grandparents to see their grandchildren

V praxi sa vyskytujú situácie, kedy je jedným z rodičov dieťaťa bezdôvodne a neoprávnene bránené v stretávaní sa starých rodičov s dieťaťom (vnukom). Novela zákona o rodine č. 175/2015 Z.z., účinná od 1.1.2016 prináša vo vzťahu starý rodič – dieťa niektoré zásadné zmeny v prospech starých rodičov aj dieťaťa. Ilustračný obrázok: zdroj 1, Záujem dieťaťa – vytváranie vzťahov...

Celý článok

The unlawful possession of clothes with mark Police may be heavily fined.

Každý si môže bezproblémovo v armyshopoch zakúpiť tričko či iné odevy s nápisom „Polícia“, prípade si ich objednať na internete ako napr. v týchto eshopoch 1, 2, 3, 4, 5. Málokto z majiteľov takýchto odevov však vie, že už len za ich vlastníctvo či držbu a nie len ich verejné nosenie hrozí pokuta až...

Celý článok

Is an inspection of Ministry of Interior illegal authority? (article contains the entire text of decision of Supreme Court)

Značného ohlasu sa dostalo mediálnym informáciám o rozhodnutí Najvyššieho súdu SR, v ktorom predseda senátu Štefan Harabin označil Sekciu kontroly a inšpekčnej služby MV SR (ďalej len Inšpekcia) za nezákonný orgán, čo malo priamy dôsledok v rozhodovanom prípade ale môže mať ďalekosiahle následky aj v iných prípadoch. V medializovanom prípade rozhodnutím Najvyššieho súdu SR, sp. zn....

Celý článok

The driver of motorcycle is obliged to have a helmet on head by law

V motocyklistickej verejnosti sa stále objavujú názory, že vodič motocyklu nemusí mať počas jazdy na motorke na hlave ochrannú prilbu. Takéto konanie je v súčasnosti v rozpore so zákonom a motorkár zaň môže byť sankcionovaný pokutou vo výške  50,- EUR. Informácia, že motorkár nemusí počas jazdy mať na hlave prilbu nie je absolútne nepravdivá,...

Celý článok

Is it legal to record a police officer in service on the camera?

Možno legálne natáčať policajta pri výkone služby na kameru, mobil, alebo fotografovať? Smieme tak robiť kedykoľvek alebo len v prípade ak policajt/verejný činiteľ porušuje zákon? Niekedy na zložitú otázku býva jednoduchá odpoveď. Tak je tomu i v tomto prípade a odpoveď znie: verejný činiteľ/policajt je povinný strpieť zaznamenávanie výkonu svojej služobnej činnosti na obrazovo­zvukový...

Celý článok

Tampering Odometer mileage on car is in Slovakia a criminal offense

Úmyselné znižovanie stavu najazdených kilometrov na počítadle kilometrov motorového vozidla tzv. „stáčanie“ je v SR rozšírený jav. Stáčanie kilometrov dosiahlo u nás obludné rozmery, najmä v súvislosti s množstvom často pochybných autobazárov. Podľa informácií z roku 2014 má na Slovensku stočené kilometre takmer polovica jazdených vozidiel. Dávno však už neplatí presvedčenie, že autá zo západu,...

Celý článok

Zákonná povinnosť nosiť občiansky preukaz pri sebe neexistuje

Povinné nosenie občianskeho preukazu pri sebe, údajne vyžadované zákonom, je mýtus, ktorý pretrváva v našej spoločnosti dlhé roky. Občiansky preukaz (OP) je verejná listina, ktorou občan Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo a ďalšie údaje. Zákon o občianskych preukazoch zák. č. 224/2006 Z.z. je pochopiteľne najdôležitejším predpisom, upravujúcim problematiku OP. Uvedený...

Celý článok

Beware of buying car in execution

Rozhodne sa, že si kúpite auto. Nový automobil od výrobcu si kupovať nechcete, tak sa rozhodnete pre auto ojazdené. Na internete alebo v inzerátoch si nájdete vozidlo, ktoré chcete, páči sa Vám a tak kontaktujete majiteľa tohto auta. Stretnete sa, auto si dobre poobzeráte a vyskúšate. Všetko je v najlepšom poriadku a Vám nič...

Celý článok