Právne služby pre právnické osoby

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby pre právnické osoby.

 • zmluvy

 • zakladanie obchodných spoločností

 • zmeny v obchodných spoločnostiach

 • konkurz a konkurzné konanie

 • likvidácia

 • reštrukturalizácia

 • zastupovanie pred slovenskými súdmi

 • zastupovanie pred inými štátnymi orgánmi

 • nákup a predaj nehnuteľností

 • prenájom nehnuteľností

 • vymáhanie pohľadávok

 • exekúcie

Nezapadá Váš problém do žiadnej z vyššie vymenovaných kategórií? Neváhajte nás kontaktovať niektorou z komunikačných ciest.