Články

Osobný bankrot – konkurz po novom (od 01.03.2017) – stručný prehľad

1. Čo je osobný bankrot a čo je exekúcia? Osobný bankrot (OB) je jednoduchý a rýchly spôsob ako sa zbaviť svojich dlhov a začať „od nuly“. OB je forma generálnej exekúcie, čo znamená, že konkurzný správca dlžníkovi predá všetok majetok, ktorý má a získané peňažne prostriedky rozdelí veriteľom dlžníka.  V exekúcii exekútor vymáha od dlžníka...

Celý článok

Bezpečnostná prehliadka a zákonnosť z nej získaných dôkazov

V aktuálnom čísle 8-9 Justičnej revue môžete nájsť rozsiahly článok advokáta JUDr. Adama Puškára k téme bezpečnostných prehliadok. Názov: Bezpečnostná prehliadka a zákonnosť z nej získaných dôkazov Synopsa: Autor sa zaoberá inštitútmi osobnej a tzv. bezpečnostnej prehliadky, ich charakteristikami, podmienkami na ich vykonanie, vzájomnými vzťahmi, možnou protiprávnosťou takýchto prehliadok a...

Celý článok

Hluční susedia

Vedeli ste o tom, že súd môže nariadiť predať byt Vášho hlučného suseda?   Problémy s nadmerne hlučnými susedmi nie sú v súčasnej dobe ničím neobvyklým. Hlukom dotknutí ľudia sa však mnohokrát nevedia domôcť ochrany svojich práv a preto si v nasledovnom článku rozoberieme základné východiská ochrany pred nadmerne hlučnými susedmi. 1, Polícia – oznámenie...

Celý článok

Obchodník nemôže odmietnuť platbu 500 eurovou bankovkou

Mnohým platiacim zákazníkom sa už neraz stalo, že predávajúci odmietol prijať platbu za tovar alebo služby, keď zákazník chcel platiť bankovkou vysokej hodnoty, resp. bol značný nepomer medzi hodnotou tovaru a nominálnou hodnotou bankovky. V spoločnosti pretrvávajú isté mýty, že predávajúci je oprávnený odmietnuť takúto bankovku prijať v prípade ak je jej hodnota...

Celý článok

Pri reklamácii tovaru nepotrebujete jeho obal ani doklad o kúpe

Mnoho spotrebiteľov (zákazníkov) už zažilo situáciu, kedy sa pokúšali reklamovať vadný výrobok u predajcu, no tento sa ich reklamáciou odmietol zaoberať, pretože výrobok už nebol v originálnom obale (krabici). Takéto konanie predajcu je však v rozpore s viacerými zákonmi, pretože žiaden právny predpis neukladá zákazníkovi povinnosť, aby počas záručnej doby skladoval aj originálny obal...

Celý článok

Manuál ako postupovať v prípade zastrelenia Vášho psa poľovníkom

I. Poľovník (člen poľovníckej stráže) je oprávnený usmrtiť psa nie len v prípade ak je tento pes nebezpečný a napr. na niekoho útočí ale aj bez konkrétneho dôvodu – niekedy stačí len prítomnosť voľne sa pohybujúceho psa v lese. § 29 ods. 1 písm. f/ zák. č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve Člen poľovníckej...

Celý článok

Polemika s príspevkom: Reakcia na článok s názvom Za neoprávnenú držbu odevu označením Polícia hrozí pokuta

Dňa 11.09.2015 som na stránke pravnelisty.sk publikoval článok s názvom: Neoprávnená držba odevu s označením "Polícia". Ako reakciu na uvedený príspevok zverejnil dňa 30.09.2015 Ing. František Petrů, príslušník Policajného zboru, na rovnakej stránke svoj príspevok s názvom „Reakcia na článok s názvom Za neoprávnenú držbu odevu s označením Polícia hrozí pokuta“....

Celý článok

Policajt vás nie je oprávnený bezdôvodne legitimovať

Značného ohlasu verejnosti sa dostalo prípadu advokátky Zuzany Candigliotovej z ČR a  rozsudku Krajského súdu v Brne zo dňa 24.9.2015, sp. zn. 30A 17/2015,  ktorý jej dal v plnom rozsahu za pravdu. O skutočnosti, že zákonná povinnosť nosiť občiansky preukaz pri sebe neexistuje či že bezdôvodné osobné prehliadky sú nezákonné sme už písali...

Celý článok

Vozidlá s vypnutými majákmi majú pri čerpaní PHM prednosť

Informácia, ktorá uniká pozornosti motoristickej verejnosti a vodičov pritom môže stáť za takýto priestupok nemalú pokutu. § 40 ods. 1 zák. č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke definuje: zvláštne výstražné znamenie - typické zvukové znamenie doplnené zvláštnym výstražným modrým svetlom alebo červeným svetlom, prípadne ich kombináciou. vozidlo s právom prednostnej jazdy - také vozidlo, ktorého...

Celý článok

Postrehy zo Slovenska – rozhovor Adama Puškára pre viedenský časopis KULTURNÍ KLUB

Nasledujúci rozhor bol uverejnený v časpise KULTURNI KLUB, číslo 9-10 2015 Západné Slovensko Bratislava, Slovenská advokácia Univ. JUDr. Adam Puškár, advokát, osobnosť práva, obhajca spravodlivosti, občianskych a ľudských práv a slobôd, Bratislava Vážený pán doktor, oslovujem Vás v mene šéfredaktorky Klubu, časopisu Čechov a Slovákov vo Viedni, Ing. Heleny Baslerovej. Odovzdávam Vám pozdrav a prosím...

Celý článok

Právo starých rodičov na styk s dieťaťom

V praxi sa vyskytujú situácie, kedy je jedným z rodičov dieťaťa bezdôvodne a neoprávnene bránené v stretávaní sa starých rodičov s dieťaťom (vnukom). Novela zákona o rodine č. 175/2015 Z.z., účinná od 1.1.2016 prináša vo vzťahu starý rodič – dieťa niektoré zásadné zmeny v prospech starých rodičov aj dieťaťa. Ilustračný obrázok: zdroj 1, Záujem dieťaťa – vytváranie vzťahov...

Celý článok

Za neoprávnenú držbu odevu s označením „Polícia“ hrozí vysoká pokuta

Každý si môže bezproblémovo v armyshopoch zakúpiť tričko či iné odevy s nápisom „Polícia“, prípade si ich objednať na internete ako napr. v týchto eshopoch 1, 2, 3, 4, 5. Málokto z majiteľov takýchto odevov však vie, že už len za ich vlastníctvo či držbu a nie len ich verejné nosenie hrozí pokuta až...

Celý článok

Je inšpekcia ministerstva vnútra nezákonný orgán? (článok obsahuje celý text rozhodnutia Najvyššieho súdu SR)

Značného ohlasu sa dostalo mediálnym informáciám o rozhodnutí Najvyššieho súdu SR, v ktorom predseda senátu Štefan Harabin označil Sekciu kontroly a inšpekčnej služby MV SR (ďalej len Inšpekcia) za nezákonný orgán, čo malo priamy dôsledok v rozhodovanom prípade ale môže mať ďalekosiahle následky aj v iných prípadoch. V medializovanom prípade rozhodnutím Najvyššieho súdu SR, sp. zn....

Celý článok

Vodič motocykla je povinný mať zo zákona prilbu na hlave

V motocyklistickej verejnosti sa stále objavujú názory, že vodič motocyklu nemusí mať počas jazdy na motorke na hlave ochrannú prilbu. Takéto konanie je v súčasnosti v rozpore so zákonom a motorkár zaň môže byť sankcionovaný pokutou vo výške  50,- EUR. Informácia, že motorkár nemusí počas jazdy mať na hlave prilbu nie je absolútne nepravdivá,...

Celý článok

Stáčanie kilometrov na aute je na Slovensku trestný čin

Úmyselné znižovanie stavu najazdených kilometrov na počítadle kilometrov motorového vozidla tzv. „stáčanie“ je v SR rozšírený jav. Stáčanie kilometrov dosiahlo u nás obludné rozmery, najmä v súvislosti s množstvom často pochybných autobazárov. Podľa informácií z roku 2014 má na Slovensku stočené kilometre takmer polovica jazdených vozidiel. Dávno však už neplatí presvedčenie, že autá zo západu,...

Celý článok

Zákonná povinnosť nosiť občiansky preukaz pri sebe neexistuje

Povinné nosenie občianskeho preukazu pri sebe, údajne vyžadované zákonom, je mýtus, ktorý pretrváva v našej spoločnosti dlhé roky. Občiansky preukaz (OP) je verejná listina, ktorou občan Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo a ďalšie údaje. Zákon o občianskych preukazoch zák. č. 224/2006 Z.z. je pochopiteľne najdôležitejším predpisom, upravujúcim problematiku OP. Uvedený...

Celý článok

Je legálne natáčať policajta pri výkone služby na kameru?

Možno legálne natáčať policajta pri výkone služby na kameru, mobil, alebo fotografovať? Smieme tak robiť kedykoľvek alebo len v prípade ak policajt/verejný činiteľ porušuje zákon? Niekedy na zložitú otázku býva jednoduchá odpoveď. Tak je tomu i v tomto prípade a odpoveď znie: verejný činiteľ/policajt je povinný strpieť zaznamenávanie výkonu svojej služobnej činnosti na obrazovo­zvukový...

Celý článok

Kupované auto v exekúcii

Rozhodne sa, že si kúpite auto. Nový automobil od výrobcu si kupovať nechcete, tak sa rozhodnete pre auto ojazdené. Na internete alebo v inzerátoch si nájdete vozidlo, ktoré chcete, páči sa Vám a tak kontaktujete majiteľa tohto auta. Stretnete sa, auto si dobre poobzeráte a vyskúšate. Všetko je v najlepšom poriadku a Vám nič...

Celý článok