Ministerstvo vnútra SR pokračuje v diskriminácii hasičiek

Dňa 09.09.2022 bol publikovaný článok Ženy môžu a majú vykonávať činnosť v hasičských zásahových jednotkách [1], ktorý poukázal na diskriminačné postupy vedenia HaZZ voči ženám. HaZZ totiž už dlhodobo bráni ženám v možnosti pôsobiť vo výjazdových jednotkách HaZZ, kým naopak v prípade dobrovoľných hasičských zborov obcí ide o neexistujúci problém, pretože u obecných hasičov ženy bez problémov pôsobiť môžu a to aj vo výjazdových jednotkách.

Image by Freepik

Uvedený článok vyšiel aj v časopise Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Požiarnik č. 8/2022 [2], na jeho základe bol spracovaný článok Hospodárskych novín Protiústavné blokovanie služby žien v hasičských jednotkách [3] zo dňa 31.10.2022, či článok denníka SME Česko má prvú hasičku. Na Slovensku vraj zo strany žien nie je dostatočný tlak [4].

Ženy hasičky slúžia už snáď v každej zemi sveta od USA, Nemecka, Rakúska až po Pakistan či Irán. V septembri 2022 do výjazdovej jednotky pražských hasičov nastúpila prvá žena v ČR Michaela Žďárská, ktorá musela splniť rovnaké testy ako muži a nebude mať žiadne úľavy. [5]

Na základe uvedených skutočností by každý rozumný človek predpokladal, že vedenie HaZZ dobrovoľne podstúpi minimálnu sebareflexiu a svoju vadnú protiústavnú politiku napraví. Žiaľ, každý, kto by očakával otvorenie HaZZ ženám sa trpko mýlil. Uvedený článok bol totiž zaslaný aj Ministerstvu vnútra SR so žiadosťou o informáciu, kedy HaZZ plánuje ukončiť svoju diskriminačnú prax a odpoveď ministerstva nepríjemne prekvapila. Prezident HaZZ Pavol Mikulášek túto žiadosť zodpovedal jednou vetou: „Z dôvodu možného poškodenia zdravia pri ručnej manipuláciu s bremenami pri ženách, príslušníčkach, Hasičský a záchranný zbor neuvažuje o ich zaraďovaní do zmenovej služby.“ Celý text odpovede nasleduje za článkom.

Skostnatenosť politiky vedenia HaZZ voči ženám potvrdzuje aj vyjadrenie riaditeľky Strednej školy požiarnej ochrany MV SR Eleny Vavrovej[6], ktorá na otázku, či môžu byť pri zásahoch aj hasičky odpovedala: „Nie, len muži.  Vecné bremeno je u žien do 15 kg a výstroj hasiča je oveľa ťažší. Navyše v ohňovom dome sme zistili, že chlapi majú podvedome strach o svoje kolegyne, nastupuje ochranný reflex, a to ich pri zásahu oslabuje. Ženy sú veľmi zdatné operačné dôstojníčky, ekonómky,  osvedčujú sa vo vedúcich funkciách či v oblasti požiarnej prevencie. Reálne zásahy sú ale čisto mužská záležitosť.“ Je zvláštne, že prítomnosť žien napr. vo vojenských jednotkách už ale vojakov neoslabuje tak isto ako ženy hasičky v iných krajinách pri zásahoch rovnako neoslabujú svojich mužských kolegov.

Je zvláštne, že v každej inej krajine ženy ako hasičky pôsobiť môžu a ich zdravie 15 kilogramové bremená neohrozujú. Naopak, zdá sa, že uvedené hmotnostné obmedzenie bremien je len účelové, aby sa ženám služba v HaZZ znemožnila a to údajne v ich vlastnom záujme.

Možno by vedenie HaZZ nemuselo čakať, až kým mu jeho protiústavnú prax zakáže naďalej vykonávať na základe antidiskriminačnej žaloby súd a mohlo by sa inšpirovať slovami Vladimíra Vlčka [7], generálneho riaditeľa Hasičského a záchranného zboru ČR „Nechceme dělat opravdu žádné rozdíly mezi ženami a muži. Jestliže žena splní všechny kvalifikační předpoklady, které chceme po mužích, tak není důvod, aby nebyla zařazena ve výjezdové jednotce.

JUDr. Adam Puškár, člen DHZ Stupava


[1]          Ženy môžu a majú vykonávať činnosť v hasičských zásahových jednotkách https://www.apadvokat.sk/clanky/zeny-mozu-a-maju-vykonavat-cinnost-v-hasicskych-zasahovych-jednotkach/

[2]          https://www.dposr.sk/index.php/dpo-sr/casopis-poziarnik-all/3234-poziarnik-8-2022

[3]          Článok advokáta Adama Puškára o diskriminácii žien v Hasičskom a záchrannom zbore si všimli aj Hospodárske noviny, ktoré na základe neho spracovali svoj článok https://www.facebook.com/photo?fbid=684697019755988&set=a.597671501791874

[4]          Česko má prvú hasičku. Na Slovensku vraj zo strany žien nie je dostatočný tlak https://zena.sme.sk/c/23025817/hasit-maju-len-vo-volnom-case-preco-slovensko-nema-ziadnu-vyjazdovu-hasicku.html

[5]          Michaela Žďárská se stala první výjezdovou hasičkou v novodobé historii Hasičského záchranného sboru České republiky, sloužit bude v pražských Holešovicích. https://www.pozary.cz/clanek/264173-michaela-zdarska-se-stala-prvni-vyjezdovou-hasickou-v-novodobe-historii-hasicskeho-zachranneho-sboru-ceske-republiky-slouzit-bude-v-prazskych-holesovicich/

[6]          ROZHOVOR – Elena Vavrová: Hasič má byť oholený, ostrihaný a musí voňať. Netolerujem tetovanie ani piercingyhttps://www.zilinskyvecernik.sk/clanok/rozhovor-elena-vavrova-hasic-ma-byt-oholeny-ostrihany-a-musi-vonat-netolerujem-tetovanie-ani-piercingy/12348/?articlePreview=1&fbclid=IwAR2oYI6AS_L291i1R_LGrAE9Wl-TXYs0yTdD8w9vwMmjqqMn__NOnKJl_gM

[7]          U výjezdové jednotky hasičů slouží první žena, nebude mít žádné úlevy. https://www.idnes.cz/praha/zpravy/prvni-zena-hasici-michaela-zdarska-vyjezd-skupina-holesovice.A220901_092641_praha-zpravy_baky

JUDr. Adam Puškár

Potrebujete poradiť?

Medzi naše služby patrí aj právne poradenstvo, kde Vám vieme okamžite poradiť s Vašimi právnymi problémami. V prípade bližších otázok alebo záujmu o naše právne služby nás neváhajte kontaktovať.