A trader can not refuse payment by 500 € banknote.

Mnohým platiacim zákazníkom sa už neraz stalo, že predávajúci odmietol prijať platbu za tovar alebo služby, keď zákazník chcel platiť bankovkou vysokej hodnoty, resp. bol značný nepomer medzi hodnotou tovaru a nominálnou hodnotou bankovky.

V spoločnosti pretrvávajú isté mýty, že predávajúci je oprávnený odmietnuť takúto bankovku prijať v prípade ak je jej hodnota napr. 10x vyššia než hodnota tovaru a pod. V skutočnosti však zákonné platidlo akejkoľvek hodnoty predávajúci nemôže bez zákonného dôvodu odmietnuť prijať a ani zákazníka poslať si bankovku rozmeniť a pod. Aká je teda situácia? Zákony hovoria jasne:

500 euro

1, Zákonné platidlo nemožno bez zákonného dôvodu odmietnuť Pri peňažných platbách v hotovosti je v Slovenskej republike zakázané bez zákonného dôvodu odmietnuť prijatie zákonných platidiel v ich nominálnej hodnote vrátane viazania prijatia zákonných platidiel na iný ako zákonný dôvod alebo iného obdobného narušovania obehu zákonných platidiel; týmto nie je dotknuté vykonávanie platieb v cudzej mene podľa osobitných predpisov ani právo účastníkov právnych vzťahov dohodnúť sa na platbách v cudzej mene. § 17a ods. 1 zák. č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska

2, Dôvod odmietnutia – zberateľské či poškodené mince Zákonnými dôvodmi na odmietnutie prijatia zákonného platidla je napr. to, že ide o zberateľské mince (aj keď platné), poškodené bankovky či mince atď.

3, Dôvod odmietnutia – privysoká suma platby v hotovosti Ďalším zákonným dôvodom na odmietnutie zákonného platidla je napr. privysoká suma platby v hotovosti: Zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur medzi podnikateľmi a platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 15 000 eur, medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi. § 4 ods. 1, ods. 2 zák. č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti

4, Dôvod odmietnutia – viac ako 50 kusov euromincí Legálne je však odmietnuť prijatie zákonného platidla, ak ide o platbu viac ako 50 kusmi euromincí pri jednej platby, čo sa však prirodzene nevzťahuje na banky či pošty. S výnimkou vydávajúceho orgánu a osôb osobitne určených vnútroštátnymi právnymi predpismi vydávajúceho členského štátu, žiadna strana nie je povinná prijať pri akejkoľvek jednej platbe viac ako 50 mincí. čl. 11 nariadenia Rady (ES) č. 974/98 o zavedení eura

Odmietať prijať zákonné platidlo môže vyjsť draho – NBS môže v prípade zistenia bezdôvodného odmietnutia prijatia zákonného platidla uložiť opatrenie na odstránenie a nápravu protiprávneho stavu a peňažnú pokutu až do hodnoty 30 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku až do hodnoty 60 000 eur, pričom takéto opatrenie a pokutu možno ukladať súbežne a opakovane. Taktiež odmietnutím prijatia platnej bankovky možno spáchať trestný čin ohrozovania obehu peňazí: Kto bez zákonného dôvodu odmieta tuzemské peniaze alebo poškodzuje tuzemské peniaze, potrestá sa odňatím slobody až na šesť mesiacov. § 273 Trestného zákona

Na základe nášho článku bola spracovaná reportáž na tému “Nechcú vám vydať z veľkej bankovky? Predajcovia zrejme porušujú zákon” televíziou TA3:

http://www.ta3.com

JUDr. Adam Puškár

Potrebujete poradiť?

Medzi naše služby patrí aj právne poradenstvo, kde Vám vieme okamžite poradiť s Vašimi právnymi problémami. V prípade bližších otázok alebo záujmu o naše právne služby nás neváhajte kontaktovať.