Právne služby pre fyzické osoby

Právne služby pre fyzické osoby pokrýva naša advokátska kancelária prostredníctvom veľkého množstva úkonov vo viacerých oblastiach práva. Našou prioritou je individuálny prístup, ku každému klientovi. Klienti môžu využiť aj naše poradenské služby, medzi ktoré patrí aj online právne poradenstvo prostredníctvom emailov respektívne online chatu.

 • obhajoba obvineného v trestnom konaní
 • zastupovanie poškodeného v trestnom konaní
 • zastupovanie pred slovenskými sudmi

 • rozvody

 • zrušenie a úprava bezpodielového spoluvlastníctva manželov

 • určenie starostlivosti o dieťa

 • výživné

 • zmluvy

 • žaloby

 • predbežné opatrenia

 • nájomné zmluvy

 • vymáhanie pohľadávok

 • dedičské konanie

 • závet

 • exekučne konanie

 • nákup a predaj nehnuteľností

 • územné a stavebné konanie

 • vecné bremená

 • zastupovanie pred štátnymi orgánmi

 • dôchodky – starobné, výsluhové

 • osobný bankrot

Nezapadá Váš problém do žiadnej z vyššie vymenovaných kategórií? Neváhajte nás kontaktovať niektorou z komunikačných ciest.