Právne služby pre zahraničné subjekty

V rámci rozšírenia nášho portfólia služieb poskytujeme určité právne služby pre zahraničné subjekty.

  • azyl

  • právne zastupovanie v súdnych a správnych konaniach

  • právne poradenstvo pre zahraničné spoločnosti

Nezapadá Váš problém do žiadnej z vyššie vymenovaných kategórií? Neváhajte nás kontaktovať niektorou z komunikačných ciest.