apríl 5, 2019 - Advokát - Adam Puškár

Urážka policajta nie je priestupkom

Úvod Môže byť policajt postihnutý – poškodený pri priestupku proti občianskemu spolunažívaniu napr. tým, že ho niekto slovne urazí? Napriek…

Read more