február 13, 2023 - Advokát - Adam Puškár

Právo odsúdeného na právnu pomoc v disciplinárnom konaní

JUDr. Adam Puškár JUDr. Adam Puškár je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako advokát a zároveň je študentom…

Read more