Polícia SR šíri dezinformácie o COVID−19

Dňa 11.11.2021 zverejnila Polícia SR na svojej facebookovej stránke Hoaxy a podvody – Polícia SR ďalší nepravdivý príspevok, resp. hoax, čo sa však na tejto stránke deje často a verejnosť si na zavádzanie zo strany týchto stránok už akosi musela zvyknúť. 

Polícia SR v uvedenom príspevku bezškrupulózne označila facebookový príspevok užívateľa Jarka Mišáková ako klamstvo, polícia tejto užívateľke dokonca tyká a dehonestuje ju ako hoaxera. Jarka Mišáková na svojom profile zverejnila status o tom, že sa dozvedela, že ju ako neočkovanú lekár neošetrí a to aj napriek tomu, že zdravotníctvo od neočkovaných ľudí žiada darovanie krvi, za ktoré má ona sama striebornú plaketu a každomesačne si platí vysoké zdravotné odvody. 

Polícia vo svojom príspevku uviedla napr.: 

MANIPULÁCIA: JARKA, TVOJ NÁREK JE HODNÝ BRONZOVEJ MEDAILY Z OLYMPIÁDY HOAXEROV

Pracovanie s emóciami je pre hoaxerov kľúčové ako sebestrednosť a priťahovanie pozornosti na vlastnú osobu vo forme prezentácie „vlastných zásluh“. Je to úplne štandardná komunikačná taktika šíriteľov dezinformácií.

Prečo účet pod názvom „JARKA MIŠÁKOVÁ“ klame?

1. Nezaočkovaného nechce zdravotníctvo ošetriť

Je to klamstvo. Lekári ošetrujú kohokoľvek. Ak ide o život, lekárov nezaujíma, či ste zaočkovaná alebo otestovaná. Lekári vám zachránia život. Lekárom nebude záležať, že ste o nich klamali na internete.

Ak chce ísť niekto k lekárovi a nejde o život ohrozujúci stav, musí byť buď zaočkovaný, otestovaný alebo prekonaný. Zvyšuje sa tým ochrana personálu nemocnice, ďalších ľudí v čakárni a samotných lekárov v ambulancii. Je to najmenej, čo môžeme pre lekárov urobiť. Áno, priznávame, niektorí ľudia by boli radi, ak by lekári úplne skolabovali.

2. Pýtanie krvi od niekoho

Krv nikto od nikoho nepýta. Darcovstvo krvi je založené na dobrovoľnej báze. Darcovstvo krvi by nemalo byť o súťažení v tom, kto dá čo najrýchlejšie fotku na Facebook či Instagram ako daroval krv s výlučným cieľom sebaprezentácie.

3. Lekár ma neošetrí, lebo nie som zaočkovaná, a teda som nezodpovedná

Viď bod jeden. Poskytnutie zdravotnej starostlivosti nie je podmienené tým, aby bol pacient očkovaný.“

Už zbežný pohľad na policajný príspevok napovie, že polícia sama zavádza a klame v neúspešnej snahe o humornú formu poníženia užívateľa Jarka Mišáková. Paradoxne, polícia na facebooku internetovú šikanu v iných prípadoch dôrazne odsudzuje.

1, lekári skutočne protiprávne odmietajú ošetrovať neočkovaných pacientov

Jarka sa sťažuje, že zistila, že ju lekár ako neočkovanú neošetrí. Polícia rozporne uvádza, že lekári ošetrujú každého bez ohľadu na očkovanie, v prípade ak ide o život. Ak o život nejde, však už pacient musí byť testovaný alebo očkovaný. Už v tomto bode je zrejmé, že polícia netvrdí pravdu, pretože každý má právo na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, bez ohľadu na jeho očkovací status, čo napokon polícia explicitne priznala tvrdením, že „Poskytnutie zdravotnej starostlivosti nie je podmienené tým, aby bol pacient očkovaný.“ a to platí bez ohľadu na to, či pacientovi ide alebo nejde o život.

Slovenská lekárska komora napr. uviedla, že „skutočnosť, že pacient nie je zaočkovaný, nie je otestovaný alebo neprekonal covid-19, alebo naopak, nie je dôvodom na odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti.“ 

Tvrdenie, že lekári ošetrujú kohokoľvek je objektívne nepravdivé. Napríklad lekár Marián Novotný vyslovene upozornil pacientov, že ošetruje len očkovaných a aj v prípade, že neočkovaný človek má silné bolesti, tak ho jednoducho neošetrí. 

Mediálne známym sa stal aj prípad lekára Pavla Šteca, ktorý odmietol ošetriť nezaočkovaného pacienta, resp. z čakárne poslal preč všetkých pacientov bez testu a očkovania.

A napokon tragicky skončil prípad štvorročného dieťaťa z Jarovníc, ktoré lekárka nevyšetrila, pretože jeho rodič nebol očkovaný a dieťa následne zomrelo. Profesor Svetozár Dluholucký uviedol „Nejestvuje žiadny dôvod na to, aby sa dieťaťu odmietla zdravotná pomoc, tobôž nie absencia očkovania, ktoré je pre dieťa istý hendikep. Môže pomoc potrebovať o to skôr.“ 

2, zdravotníctvo skutočne žiada krv od darcov

Ďalším zavádzaním zo strany polície je konštatovanie, že „Krv nikto od nikoho nepýta. Darcovstvo krvi je založené na dobrovoľnej báze.“

Z uvedeného je zrejmé, že admin policajných stránok nemá dostatočné informácie o spôsoboch darovania krvi. Je totiž úplne bežné, že Národná transfúzna služba SR  krv či krvné doštičky od bezplatných darcov „pýta“ – žiada individuálne telefonickým dopytom alebo globálne výzvou do médií, v prípade ak je týchto nedostatok, čo je úplne logické a správne. K tomu napr.:

Národná transfúzna služba SR už vyzvala verejnosť na darovanie krvi. Na jej volanie o pomoc reaguje aj Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre.

Z roboty nás uvoľnili, dali nám dva dni voľna,“ hovorí darkyňa, ktorá pokračovala aj individuálne, keď v práci skončila.  Keď niekto potreboval krv, zvykli jej volať. 

Momentálne pociťujeme, že je zásob krvi menej, viac ako polovica darcov sa musí priamo zavolať, aby prišli na darovanie krvi, vzhľadom na to, že nám v danom čase chýba nejaká konkrétna krvná skupina.“ uviedol primár hematologicko-transfúzneho oddelenia levočskej nemocnice Rastislav Osif. 

„Ak človek cíti tú spolupatričnosť a vie, že krv nie je nahraditeľná, je treba pomôcť. Nie každý má tú danosť, že ju môže dávať. Preto, ak to je možné, tak spolupracujeme s transfúznou službou. Keď treba, zavolajú nám,“ hovorí šéf hasičov o spolupráci.

3, nevhodne a neslušne sa správajúca polícia na internete

Skutočnosť, že polícia (svojvoľne sa pasujúca za ochrankyňu pravdy v boji proti hoaxom) šíri dezinforámcie je sama o sebe alarmujúca. Nikto nemá patent na pravdu a aj nepravdivé a urážlivé informácie a ich autori požívajú v demokratickej spoločnosti ochranu štátu, v opačnom prípade by sme smerovali k orwelovskej totalite, kde bude polícia – ako ministerstvo pravdy určovať kto sa má pravo vyjadrovať a kto klame. Tým horšie, že polícia túto úlohu nezvláda a sama dezinformácie šíri.

Taktiež je vrcholne nevhodné a neslušné, ak polícia verejne šikanuje a ponižuje autorku jej statusu, túto označuje za klamárku, tyká jej atď. 

Takéto správanie polície na facebooku je v očividnom rozpore s § 8 ods.  1 zák. č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore podľa ktorého „Pri vykonávaní služobnej činnosti je policajt povinný dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby i svoju vlastnú a nepripustiť, aby v súvislosti s touto jeho činnosťou vznikla osobe bezdôvodná ujma a aby prípadný zásah do jej práv a slobôd prekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného jeho služobnou činnosťou. Pri vykonávaní služobnej činnosti je policajt povinný dodržiavať etický kódex policajta, ktorý vydá minister.“ ako aj s čl. 8 Etického kódexu policajta, ktorý stanovuje, že „správanie policajta voči občanom je transparentné. Policajt prejavuje slušnosť, rešpekt, taktnosť a ohľaduplnosť voči všetkým osobám bez rozdielu.“ 

Je naozaj nevyhnutné, aby polícia na internete začala dodržiavať pravidlá slušného správania sa a bezdôvodne neurážala diskutujúcich a týmto napr. netykala a neoznačovala ich za klamárov, keďže tak ako v tomto prípade, títo ľudia môžu mať na rozdiel od polície pravdu. 

JUDr. Adam Puškár

Potrebujete poradiť?

Medzi naše služby patrí aj právne poradenstvo, kde Vám vieme okamžite poradiť s Vašimi právnymi problémami. V prípade bližších otázok alebo záujmu o naše právne služby nás neváhajte kontaktovať.