March 2, 2015 - Advokát - Adam Puškár

Tampering Odometer mileage on car is in Slovakia a criminal offense

Úmyselné znižovanie stavu najazdených kilometrov na počítadle kilometrov motorového vozidla tzv. „stáčanie“ je v SR rozšírený jav. Stáčanie kilometrov dosiahlo u nás...

Read more