november 9, 2015 - Advokát - Adam Puškár

Policajt vás nie je oprávnený bezdôvodne legitimovať

Značného ohlasu verejnosti sa dostalo prípadu advokátky Zuzany Candigliotovej z ČR a  rozsudku Krajského súdu v Brne zo dňa 24.9.2015, sp....

Read more