december 5, 2021 - Advokát - Adam Puškár

Nový trestný čin šírenia nepravdivej informácie – cesta k totalite

Už zo samotného názvu tohto trestného činu je zrejmá jeho nebezpečnosť. Ak totiž štát získa moc určovať, čo je pravda a za nepravdu…

Read more