september 9, 2022 - Advokát - Adam Puškár

Ženy môžu a majú vykonávať činnosť v hasičských zásahových jednotkách

Prvá známa žena v hasičskej zásahovej jednotke bola otrokyňa Molly Williamsová[1] v USA v meste New York a to už v roku 1815. Následne,…

Read more