september 28, 2022 - Advokát - Adam Puškár

Nastal čas na zmenu názvu „Dobrovoľný hasičský zbor obce“?

V praxi často dochádza k zamieňaniu označení Dobrovoľný hasičský zbor „DHZ“ a Dobrovoľný hasičský zbor obce „DHZO“ a to neraz aj zo strany ich…

Read more