máj 23, 2021 - Advokát - Adam Puškár

K zákazu parkovania na chodníku na Hlavnej ulici v Stupave

Chodník je komunikácia určená pre chodcov a iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú, až na výnimky, chodník používať 1….

Read more