marec 26, 2019 - Advokát - Adam Puškár

Hasičské tajomstvo – povinnosť hasiča zachovávať mlčanlivosť

Povinnosť hasiča zachovávať mlčanlivosť je verejnosti menej známa skutočnosť. Všeobecná definícia hasičského tajomstva je uvedená v § 70 zákona č. 314/2001…

Read more

Advokátske tajomstvo – povinnosť advokáta zachovávať mlčanlivosť

Povinnosť advokáta zachovávať mlčanlivosť je spolu s povinnosťou advokáta chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta jednou zo zásadných povinností advokáta…

Read more