Články

Hluční susedia

Vedeli ste o tom, že súd môže nariadiť predať byt Vášho hlučného suseda?   Problémy s nadmerne hlučnými susedmi nie sú v súčasnej dobe ničím neobvyklým. Hlukom dotknutí ľudia sa však mnohokrát nevedia domôcť ochrany svojich práv a preto si v nasledovnom článku rozoberieme základné východiská ochrany pred nadmerne hlučnými susedmi. 1, Polícia – oznámenie...

Celý článok

Obchodník nemôže odmietnuť platbu 500 eurovou bankovkou

Mnohým platiacim zákazníkom sa už neraz stalo, že predávajúci odmietol prijať platbu za tovar alebo služby, keď zákazník chcel platiť bankovkou vysokej hodnoty, resp. bol značný nepomer medzi hodnotou tovaru a nominálnou hodnotou bankovky. V spoločnosti pretrvávajú isté mýty, že predávajúci je oprávnený odmietnuť takúto bankovku prijať v prípade ak je jej hodnota...

Celý článok

Pri reklamácii tovaru nepotrebujete jeho obal ani doklad o kúpe

Mnoho spotrebiteľov (zákazníkov) už zažilo situáciu, kedy sa pokúšali reklamovať vadný výrobok u predajcu, no tento sa ich reklamáciou odmietol zaoberať, pretože výrobok už nebol v originálnom obale (krabici). Takéto konanie predajcu je však v rozpore s viacerými zákonmi, pretože žiaden právny predpis neukladá zákazníkovi povinnosť, aby počas záručnej doby skladoval aj originálny obal...

Celý článok

Manuál ako postupovať v prípade zastrelenia Vášho psa poľovníkom

I. Poľovník (člen poľovníckej stráže) je oprávnený usmrtiť psa nie len v prípade ak je tento pes nebezpečný a napr. na niekoho útočí ale aj bez konkrétneho dôvodu – niekedy stačí len prítomnosť voľne sa pohybujúceho psa v lese. § 29 ods. 1 písm. f/ zák. č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve Člen poľovníckej...

Celý článok

Polemika s príspevkom: Reakcia na článok s názvom Za neoprávnenú držbu odevu označením Polícia hrozí pokuta

Dňa 11.09.2015 som na stránke pravnelisty.sk publikoval článok s názvom: Neoprávnená držba odevu s označením "Polícia". Ako reakciu na uvedený príspevok zverejnil dňa 30.09.2015 Ing. František Petrů, príslušník Policajného zboru, na rovnakej stránke svoj príspevok s názvom „Reakcia na článok s názvom Za neoprávnenú držbu odevu s označením Polícia hrozí pokuta“....

Celý článok

Policajt vás nie je oprávnený bezdôvodne legitimovať

Značného ohlasu verejnosti sa dostalo prípadu advokátky Zuzany Candigliotovej z ČR a  rozsudku Krajského súdu v Brne zo dňa 24.9.2015, sp. zn. 30A 17/2015,  ktorý jej dal v plnom rozsahu za pravdu. O skutočnosti, že zákonná povinnosť nosiť občiansky preukaz pri sebe neexistuje či že bezdôvodné osobné prehliadky sú nezákonné sme už písali...

Celý článok